06 222 456 56 info@a3impressies.nl
Selecteer een pagina
A3Impressies gevestigd aan de Fjildwei 7 8541AB Akmarijp telefoon 0622245656 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij?
A3Impressies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder geven wij op een overzicht van welke persoonsgegevens er kunnen worden verwerkt:
– Uw Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De A3Impressies website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A3Impressies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het factureren en ontvangen van betalingen
– Het informeren over onze dienstverlening en activiteiten
– Het telefonisch contact op kunnen nemen over de uitvoering van een opdracht

– Het versturen van een nieuwsbrief of door u bestelde producten

Geautomatiseerde besluitvorming

A3Impressies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A3Impressies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Voor de boekhouding zijn wij verplicht gegevens 7 jaar te bewaren mbt de belastingaangifte. Met bedrijven die voor mij uw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe ze met deze gegevens dienen om te gaan middels een verwerkersovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

A3Impressies verkoopt uw gegevens onder geen beding aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken: De A3Impressies website maakt gebruik van cookies. Deze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt u afmelden voor dookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen uit uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A3Impressies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek hiertoe sturen naar info@a3impressies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A3Impressies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we o.a. dmv een beveiligde https verbinding voor de website. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@a3impressies.nl

VOLG YVONNE & A3 IMPRESSIES