Rapportage Melkvee.nl

Kloof dichten tussen boer en burger met lespakket voor basisscholen

Zes CAH-studenten ontwierpen een agrarisch lespakket voor basisscholen. Daarmee willen ze zoveel mogelijk basisschoolleerlingen uitleg geven over de dagelijkse werkzaamheden op een boerderij en hoe dieren en planten opgroeien in ons land. Het initiatief genaamd ‘Boereninbeeld’, moet bijdragen aan imagoverbetering van de sector en de kloof dichten die is ontstaan tussen boer en burger.


Het lesmateriaal is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Zij zijn volgens de studenten al behoorlijk kritisch. „We verwachten dat de stof die we aanbieden de leerlingen tot denken aanzet. En dat ze het thuis ook ter sprake brengen. Daarmee bereiken we veel mensen. Hoe meer er gesproken wordt over de sector, hoe meer onwetendheid we wegnemen en dus een stap zetten in de verbetering van ons imago”, aldus student Marjolein Tersteeg.

Leerlingen van basisschool St. Martinus in Bussloo kregen de eerste les aangeboden. In een reeks van vijf lessen, koos de juf ditmaal voor melkvee. De jonge telgen laten in de video zien dat ze al behoorlijk veel weten over koeien. Zo noemen ze met gemak de vier magen op. Zodra inseminatie en bevruchting ter sprake komt, klinkt er wat gegiechel, maar ook hier weten ze van de hoed en de rand. Volgens Tersteeg is dit uitzonderlijk: „Met name in het Westen van het land zien we dat bijna niemand meer weet wat een koe eet of drinkt of uberhaupt waar melk vandaan komt. Vandaar dat we met duidelijk lesmateriaal ondersteuning aanbieden. De drempel voor leerkrachten is laag.”

Uit reactie van de leerlingen mag opgemaakt worden dat ze het enorm naar hun zin hebben gehad. Op de vraag wat ze liever doen, taal of koeienles, krijgen we als antwoord: Koeien!

Bron: http://www.melkvee.nl/economie/nieuws/9087/kloof-dichten-tussen-boer-en-burger-met-lespakket-voor-basisscholen

Geef een reactie