Rapportage Melkvee.nl

Kloof dichten tussen boer en burger met lespakket voor basisscholen

Zes CAH-studenten ontwierpen een agrarisch lespakket voor basisscholen. Daarmee willen ze zoveel mogelijk basisschoolleerlingen uitleg geven over de dagelijkse werkzaamheden op een boerderij en hoe dieren en planten opgroeien in ons land. Het initiatief genaamd ‘Boereninbeeld’, moet bijdragen aan imagoverbetering van de sector en de kloof dichten die is ontstaan tussen boer en burger.


Het lesmateriaal is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Zij zijn volgens de studenten al behoorlijk kritisch. „We verwachten dat de stof die we aanbieden de leerlingen tot denken aanzet. En dat ze het thuis ook ter sprake brengen. Daarmee bereiken we veel mensen. Hoe meer er gesproken wordt over de sector, hoe meer onwetendheid we wegnemen en dus een stap zetten in de verbetering van ons imago”, aldus student Marjolein Tersteeg.

Leerlingen van basisschool St. Martinus in Bussloo kregen de eerste les aangeboden. In een reeks van vijf lessen, koos de juf ditmaal voor melkvee. De jonge telgen laten in de video zien dat ze al behoorlijk veel weten over koeien. Zo noemen ze met gemak de vier magen op. Zodra inseminatie en bevruchting ter sprake komt, klinkt er wat gegiechel, maar ook hier weten ze van de hoed en de rand. Volgens Tersteeg is dit uitzonderlijk: „Met name in het Westen van het land zien we dat bijna niemand meer weet wat een koe eet of drinkt of uberhaupt waar melk vandaan komt. Vandaar dat we met duidelijk lesmateriaal ondersteuning aanbieden. De drempel voor leerkrachten is laag.”

Uit reactie van de leerlingen mag opgemaakt worden dat ze het enorm naar hun zin hebben gehad. Op de vraag wat ze liever doen, taal of koeienles, krijgen we als antwoord: Koeien!

Bron: http://www.melkvee.nl/economie/nieuws/9087/kloof-dichten-tussen-boer-en-burger-met-lespakket-voor-basisscholen

GEZOCHT: AGRARISCH ONDERNEMERS!

Hallo agrarisch ondernemers,

Heeft u Boeren in beeld al wel op Facebook voorbij zien komen of in de wandelgangen van gehoord? Wij zijn een Student Company van de CAH Vilentum en ontwikkelen lespakketten over de agrarische sector voor basisscholen. Volgend jaar willen wij een doorstart maken en daarom kijken wij nu verder in de toekomst.

Boeren in beeld wil scholen graag de mogelijkheid bieden om een excursie naar een agrarisch bedrijf te maken. Hiervoor is Boeren in beeld opzoek naar bedrijven die openstaan voor bezoeken van basisschoolklassen. Heeft u thuis een agrarisch bedrijf en vertelt u graag over de werkzaamheden? Laat ons dit weten en wij plaatsen u in onze database, zodat scholen uw bedrijf kunnen benaderen.

Als u zich opgeeft voor de database werkt u op een vrijwillige manier mee aan een beter imago voor de sector!

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

– Bedrijfsnaam
– Contactpersoon
– Adres
– Telefoon/mobiel
– Mailadres
– Korte bedrijfsbeschrijving

Wij hopen op een goede samenwerking met veel verschillende boeren, zodat de maatschappij een eerlijk verhaal te horen krijgt over de agrarische sector. Bij interesse mail, bel of spreek ons aan!

@: 3019147@cahvilentum.nl
Tel: 06-27620432
Web: www.boereninbeeld.nl

Met vriendelijke groet namens Boeren in beeld,

Marjolein Tersteeg (contactpersoon database)
Walter de Vries
Walter Mastenbroek
Jolanda Mandersloot Bos
Dejanne Hospers
Cor Koorn

Lespakket voor Van Dam

Gisteren mochten wij het lespakket overhandigen aan staatssecretaris Martijn van Dam. Hij zei dat hij het lespakket mee gaat nemen naar het ministerie.

foto1

 

De staatsecretaris van Economische zaken, Martijn van Dam, heeft donderdag 26 mei een gastcollege gegeven over het werk van de Europese Unie met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Boeren in Beeld mocht tijdens dit gastcollege hun product, een agrarisch lespakket voor het primair onderwijs, aanbieden aan Van Dam. Boeren in Beeld is een studentbedrijf van CAH Vilentum Hogeschool in Dronten. Het bedrijf bestaat uit zes jonge agrarische ondernemers, die als visie ‘het verbeteren van het imago van de agrarische sector’ hebben. Met het lespakket willen de zes studenten de kennis over de agrarische sector in het primair onderwijs vergroten.

In vijf lessen worden plant- en diergroepen op een interactieve manier behandeld. Staatsecretaris Van Dam benoemde tijdens het gastcollege het belang van educatie over de agrarische sector. Het ministerie is op dit moment ook bezig met de ontwikkeling van lespakketten en ziet daarom het belang van het initiatief van Boeren in Beeld in. Het ontvangen lespakket wordt door Van Dam overgedragen aan het ministerie. Boeren in Beeld hoopt op een goede samenwerking.

Bekijk het artikel in “de Noordoostpolder”
http://www.denoordoostpolder.nl/…/staatsecretaris-van-dam-…/