Kerndoelen

Het lespakket bevatten kerndoelen van TULE.
Onder de kerndoelen van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” zijn kerndoel 40 en 41 opgenomen in het lespakket van Boeren in Beeld.

Kerndoel 40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Groep Onderdeel Leerlijn
7/8 Instandhouding Voedsel en water zijn nodig voor opbouw, handhaving, herstel en energie
Relatie met de omgeving Mensen beheren gewassen en huisdieren met een bepaald doel
5/6 Instandhouding Organismen hebben bepaalde relaties in voedselketens
Verscheidenheid en eenheid Planten en dieren zijn op basis van kenmerken in te delen in soorten
Kerndoel 41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen
Groep Onderdeel Leerlijn
7/8 Voorplanting van dieren Verschillende manieren van voortplanting van dieren
Overeenkomsten en verschillen Verschillen tussen mens en zoogdier in het functioneren van ademhaling en voortbeweging
5/6 Voortplanting van dieren Sommige diersoorten maken een gedaanteverwisseling door tijdens de ontwikkeling
Voortplanting van dieren Overeenkomsten en verschillen in bouw van mens en zoogdier